НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ                        

1. Міжнародна конкурентоспроможність держави, національної 
економіки, підприємства.
2. Національні та міжнародні стратегії економічного розвитку.
3. Цивілізаційні детермінанти конкурентоспроможності національної 
економіки.
4. Закономірності й особливості розвитку соціально-економічних 
систем.
5. Міжнародне інвестування. Міжнародні ринки цінних паперів.
6. Міжнародне фінансування і кредитування. Зовнішній борг України.
7. Міжнародне економічне співробітництво.
8. Світові товарні ринки та ринки послуг. Кон’юнктура світових 
товарних ринків та ринків послуг.
9. Міжнародний готельний бізнес.
10. Мережева форма організації бізнесу; мережева економіка.
11. Економічна політика ЄС: Європейська інтеграція. Європейська 
інноваційна політика. Європейська конкурентна політика. Європейська 
екологічна політика. Європейська енергетична політика. Регіональна 
політика ЄС.
12. Міжнародна інтеграція. Інтеграційні стратегії розвитку держави.
13. Організаційний розвиток міжнародного бізнесу. Злиття та 
поглинання. Транснаціональні корпорації.